General Data Protection Regulation (GDPR)

Cookies

  • Na základě nařízení o ochraně osobních údajů (EU 2016/679), tzv. GDPR nakládáme s informacemi následujícícm způsobem:

Občané ČR

  • Eviduji v ubytovací knize jméno, příjmení, datum narození, číslo OP, účel a dobu pobytu,bydliště, u OSVČ -IČ za účelem výběru místních poplatků dle Obecně závazné vyhlášky, tj.poplatek za rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity.

Cizinci 

  • Eviduji v domovní knize jméno, příjmení, datum narození, státní občanství, bydliště, účel pobytu,číslo cestovního dokladu, počátek a konec ubytování.Tyto údaje dle zákona č. 222/2017 o pobytu cizinců na území ČR zasílám v předepsaném termínu  pomocí přístupového konta na cizineckou policii ČR.
     
  • Nikdo další přístup k osobním údajům nemá.